Meld je aan voor onze steelupdate
Waarom Voortman

Projectplanning

Scroll

INTRODUCTIE: PROJECTPLANNING

Als projectgestuurde organisatie richten we het bouwproces voor grootschalige industriebouwprojecten zo efficiënt mogelijk in. Van ontwerp tot en met oplevering stemmen we alle processen naadloos op elkaar af. Met als resultaat: een kwalitatief hoogwaardig project dat binnen de afgesproken planning is gerealiseerd.

Meer over industriebouw

PROJECTTEAMS

Wij willen een betrouwbare partner zijn voor onze opdrachtgevers, ook wat betreft levertijden en het nakomen van planningen. Wij werken in projectteams aan de uitvoering van het project. De verantwoordelijke projectmanager is steeds uw aanspreekpunt. Hij begeleidt het gehele proces en betrekt de medewerkers met de juiste expertise. De nauwe samenwerking tussen calculatoren, engineers, constructeurs en de projectmanager vormt de basis voor een succesvol project. Onze BIM-engineers maken een compleet 3D-model van het project, dat leidend is voor alle afdelingen binnen onze organisatie. De beschikbare projectinformatie wordt via dit model gedeeld voor een efficiënter en sneller bouwproces.

JUST IN TIME

Onze werkwijze is van engineering tot en met productie waar mogelijk geautomatiseerd. Met als resultaat dat faalkosten tot een minimum teruggebracht worden. Wij produceren de constructie in zo groot mogelijke onderdelen om de montagetijd op locatie zo kort mogelijk te houden. Omdat de ruimte in een operationele werkomgeving beperkt is, leveren we deze Just in Time. Zo houden we de voorraad staal op de bouwlocatie zo klein mogelijk. Tijdens de montagefase werken de projectmanager, werkvoorbereiding en het montageteam nauw samen. Dankzij onze eigen VCA-P-gecertificeerde montageteams zijn we onafhankelijk van derden. Zo houden we grip op de kwaliteit en de integrale projectplanning.

Meer over industriebouw