Meld je aan voor onze steelupdate
Waarom Voortman

Bouwpartner

Scroll

INTRODUCTIE: BOUWPARTNER

Wij denken mee in het bouwproces van de klant. Al in de calculatiefase, nog voor het uitbrengen van de offerte, nemen we het gehele project door om kansen voor optimalisatie en kostenbesparing te signaleren en risico’s uit te sluiten. Tijdens de realisatie van het project voeren wij op verzoek van de klant extra taken uit, waarme we de voortgang van het bouwproces bevorderen.

KETENINTEGRATIE

Voortman Steel Construction heeft als vaste ketenpartner van een aantal gerenommeerde bouwbedrijven ruime ervaring opgedaan met ketenintegratie. Projecten worden in nauwe samenwerking met partners in de bouwketen ontwikkeld en gerealiseerd. Door een goede afstemming van de verschillende processen kunnen we deze optimaliseren en zo faalkosten tot een minimum reduceren. BIM-engineering speelt bij deze samenwerking een belangrijke rol. Onze eigen BIM-specialisten werken projecten driedimensionaal uit en delen op basis van dit model informatie met andere partijen in de keten.

LANGETERMIJNSAMENWERKING

Wij investeren graag in een persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers, op basis van wederzijds vertrouwen. Ons doel is om een samenwerking voor de lange termijn aan te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijke samenwerking voor beide partijen voordelen oplevert door geoptimaliseerde processen, betere communicatie en kortere lijnen tussen de betrokken organisaties.

BENIEUWD NAAR WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Neem contact met ons op via telefoonnummer: +31 (0)548 539 000 of via emailadres: sales@vsc.nl.

Meer over staalbouw