Meld je aan voor onze steelupdate
Waarom Voortman

Korte bouwtijd

Scroll

INTRODUCTIE: KORTE BOUWTIJD

Wij vinden goed overleg en heldere afspraken, zowel voor als tijdens de uitvoering van het project, erg belangrijk. Daarom bespreken we in de ontwerp- en orientatiefase van het project alle mogelijkheden met u als opdrachtgever. En voor een optimale realisatie van het project zitten we in een vroeg stadium om tafel met onze ketenpartners.

Bereken hier de kosten van uw bedrijfspand

BOUWPARTNER

Als Voortman Design and Build zijn wij een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers. Wij doen wat wij beloven. Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, vanaf het verkoopgesprek tot aan de oplevering. De verantwoordelijke projectcoördinator is tijdens de bouwfase steeds uw vaste aanspreekpunt. Hij houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw. De tussentijdse opleveringen zijn voor ons belangrijke toetsmomenten om na te gaan of de realisatie van het project aan al uw verwachtingen voldoet. Eventuele afwijkingen kunnen wij dan direct in het werk aanpassen. Wij zoeken steeds samen met u naar de beste oplossing.

KETENPARTNERS

Het bouwen van het bedrijfspand doen we zelf, in samenwerking met onze vaste ketenpartners. De kracht van ketensamenwerking ligt in de bundeling van competenties en kennis in een integraal transparant proces. Dankzij de nauwe samenwerking met alle betrokken partijen zijn we in staat kosten te reduceren en een snel en efficiënt bouwproces te realiseren.

Meer over bedrijfspand bouwen