Meld je aan voor onze steelupdate

Toyota Material Handling

Ontdek

Toyota Material Handling

De bedrijfsbebouwing aan de noordzijde van de A12 bij het knooppunt Maanderbroek in Ede fungeert als geluidsafscherming voor de achterliggende woonwijk. De hoofdkantoorbebouwing of een showroom is gericht op de A12, waarvan de zijde evenwijdig aan de A12 voor 85% dient te zijn bebouwd met een hoogte tussen de 15 en 18 m. Zowel de kantoren als de bedrijfshal zijn aan de zuidzijde gericht op de A12. Het pand wordt met de hoofdentree vanuit de noordzijde ontsloten. Daar bevinden zich ook de uit het zicht zijnde parkeerplaatsen. Het algemene beeld langs de Nederlandse snelwegen voor bedrijfsgebieden is een combinatie tussen kantoor en bedrijfshal. Dit beeld is bewust niet nagestreeft.

  • Opdrachtgever:
  • Projecttype:
  • Bruil Bouw
  • Bedrijfsgebouwen

Gerelateerde projecten