Strategie statement

Onze visie

In een dynamische markt die vraagt om meer transparantie, duurzame integrale ontwerpen en verregaande ketenintegratie, willen we herkend worden als een sterke, betrouwbare en vooraanstaande partner in staal.

Onze missie

Onze missie is een belofte! De belofte om naast het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten een voorspelbare en betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en relaties. Dit dankzij onze optimale procesbeheersing, eigen engineering van ontwerp tot detailberekening, state-of-the-art productiefaciliteiten en eigen montageteams. Veiligheid en kwaliteit zijn hierbij gegarandeerd door middel van een excellent managementsysteem.

Onze markten:

Onze waarden:

Veiligheid: We denken en werken veilig (Think safe – Work safe)
Kwaliteit: We zijn betrokken en leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.
Betrouwbaarheid: We doen wat we zeggen.
Loyaliteit: We zijn altijd bereid om een extra stap voor onze klanten, relaties en collega’s te zetten.
Ontwikkeling: We blijven ons continu ontwikkelen in alles wat we doen.

Onze ambitie:

We willen onze positie als vooraanstaande staalbouwer die in de utiliteit en industrie complexe en kwalitatief hoogwaardige projecten realiseert nog verder uitbouwen. En we willen meer en meer naast de staalconstructie, ook de complete gebouwschil voor onze rekening nemen. Wat we daarbij zeker niet uit het oog verliezen, is dat we een excellente projectenorganisatie blijven waar u van op aan kunt. Met flexibele en betrouwbare productie- en montagefaciliteiten in eigen beheer.

Daarnaast willen we als systeembouwer met onze duurzame en integrale gebouwontwerpen turnkey oplossingen leveren aan gebouweigenaren of (eind)gebruikers.

Onze strategische pilaren:

Optimale processen:

 • Processen geborgd door een gecertificeerd kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsysteem:
 • NEN-EN-ISO 9001
 • NEN-EN-ISO 14001
 • NEN-EN 1090-1 (CE-markering), Uitvoeringsklasse EXC1 t/m EXC4
 • NEN-EN-ISO 3834-2
 • VCA Petrochemie
 • Met de klant meedenken in oplossingen voor zijn of haar uitdagingen.

Sales & Projects:

 • Weten wie de klant is, waar die zich bevindt en wat zijn/haar behoeftes zijn.
 • Met de klant meedenken in oplossingen voor zijn/haar uitdagingen.
 • De partner zijn bij wie klanten graag terugkomen.
 • Transparant en betrouwbaar zijn in alles wat wij doen en zeggen.

Knowhow:

 • Waar mogelijk maximaal duurzaam en integraal ontwerpen.
 • BIM-management toepassen in alle onderdelen van de bedrijfsvoering.
 • Voor -en achterwaartse ketenintegratie toepassen.

Operations:

 • Veiligheid boven alles.
 • Kwaliteit leveren bij de uit te voeren werkzaamheden.
 • Flexibel zijn.

Like & volg Voortman:

 
 

Offerte
aanvragen?

Contact opnemen
met Voortman