Corporate Social Responsibility

QHSE-beleid

Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn voor ons zeer belangrijke aandachtsgebieden. Ze geven vorm aan onze missie. Het QHSE-beleid maakt dan ook integraal onderdeel uit van onze ondernemingsstrategie.

Wij streven voortdurend naar verbetering op deze kerngebieden. Alleen op deze manier kunnen we blijvend de kwaliteit leveren die onze klanten verwachten, staan voor de veiligheid van onze medewerkers en zorgen dat we het milieu zo min mogelijk benadelen door onze activiteiten.

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid waarde creëert voor ons bedrijf en de efficiëncy van ons werk verbetert. Het helpt ons de relatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners te verdiepen en talent aan te trekken en vast te houden. Door verantwoordelijkheid te nemen voor ‘People’ en ‘Planet’, komen we tegemoet aan de verwachtingen van onze stakeholders en creëren we waarde voor onze onderneming op lange termijn (‘Profit’).

Bij alle nieuw te ontwikkelen producten en gebouwen nemen wij nadrukkelijk de gehele levenscyclus in ogenschouw. Hierbij gaat onze aandacht uit naar hoe we enerzijds duurzaam kunnen ontwikkelen (energie en materialen) en anderzijds de belasting op het milieu kunnen reduceren (afval, CO2 en energie).

Think Safe – Work Safe!

QHSE Voortman Steel ConstructionVeiligheid en de impact van onze werkzaamheden op het milieu: dat zijn zaken die wij heel serieus nemen en waar we ook goed over nadenken. We nemen maatregelen om de risico’s te beheersen voordat we beginnen. We hebben een speciaal ‘Think Safe – Work Safe’ programma ontwikkeld. Dit programma heeft als beeldmerk een logo dat staat voor de vakman van Voortman die het belangrijk vindt om veilig te werken, kwaliteit te leveren en aandacht voor het milieu te hebben. Zo werken wij, en dat doen we vanuit een positieve houding.

Certificering

Voortman Steel Construction werkt met gecertificeerde managementsystemen. De certificaten zijn te downloaden via de onderstaande links:

Like & volg Voortman:

 
 

Offerte
aanvragen?

Contact opnemen
met Voortman