Meld je aan voor onze steelupdate
  1. Home
  2. Nieuws & events
  3. Staalprijzen mogelijk nog verder omhoog
Nieuws - 23 April, 2021

Staalprijzen mogelijk nog verder omhoog


De staalprijzen zijn de afgelopen driekwart jaar explosief gestegen en inmiddels al ruim verdubbeld ten opzichte van medio 2020. Het gaat hierbij om de dagprijzen voor warmgewalste rollen staal. Omdat staalprijzen conjunctureel gevoelig zijn en allerlei factoren van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling ervan, is het niet zo eenvoudig om de enorme prijsstijging uit te leggen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste oorzaken.

PROBLEMEN IN DE AUTO-INDUSTRIE

Eind 2019 was het al onrustig op de staalmarkt, onder andere door lage importprijzen en invoerbeperkende heffingen binnen de EU. De automobielsector, een belangrijke staalverwerker, kende grote problemen en de staalprijzen stonden flink onder druk. Het evenwicht tussen vraag en aanbod werd wat hersteld toen enkele staalfabrieken overgingen tot tijdelijke sluiting van productielocaties. In februari 2020 kwam hier de coronacrisis nog eens bovenop, met enorme gevolgen voor de Europese economie. Automobielfabrikanten werden gedwongen hun fabricage stil te leggen, omdat ze geen onderdelen aangeleverd kregen en te maken hadden met ziekteverzuim van personeel.

TOENEMENDE VRAAG NAAR STAAL

Staalproducenten hadden naast uitval van personeel te maken met annulering en uitstel van lopende bestellingen. Als gevolg hiervan werden nog meer productie-units, zoals hoogovens en walslijnen, stilgelegd. Toen de prijsstijging plotseling stagneerde, speculeerden veel inkopers erop dat de staalprijzen weer onderuit zouden gaan. Daarom waren ze nogal terughoudend bij het plaatsen van nieuwe opdrachten. De prijzen bleven echter toch stabiel. Door de tijdelijke productiestop van de staalfabrieken kwamen vraag en aanbod weer redelijk in balans. Het herstel in China kwam sneller dan verwacht en dat leidde tot een toename van de vraag naar staal en daarmee ook naar grondstoffen, zoals schroot, olie en ijzererts, die veel duurder werden.

LANGE LEVERTIJDEN

De materiaalschaarste in de staalmarkt lijkt voorlopig aan te houden. De materiaalbehoefte binnen de EU is groot, vooral doordat de transportsector veel meer staal verbruikt dan voorzien. Op dit moment leveren staalfabrieken hun materialen veel later uit dan gepland. De levertijden staan al op september en deels zelfs in het vierde kwartaal. In de komende maanden zullen zij ook nog eens lagere hoeveelheden dan gebruikelijk leveren. Veel grote staalverwerkers en servicecenters willen daarom dat de Europese Commissie de importheffing schrapt, die er nu voor zorgt dat importvolumes beperkt blijven. Op dit moment zijn importprijzen echter vergelijkbaar met de prijzen van de Europese interne markt en gelden hier ook lange levertijden. Toch blijft de EU voor een deel afhankelijk van import, omdat de Europese productiecapaciteit niet voldoende lijkt om aan de staalbehoefte binnen de EU te kunnen voldoen.

STAALPRIJZEN BLIJVEN HOOG

Samengevat: De Europese staalfabrikanten houden op grond van de hoge staalprijzen elders in de wereld en de te verwachten groei een sterke positie op de Europese staalmarkt. In de VS en China lijken de economische ontwikkelingen positiever dan in Europa, mede doordat de overheden daar enorme bedragen in de economie investeren. Volgens de prognoses zal de economische groei in beide landen 6% of meer bedragen. De verwachting is dan ook dat de vraag naar staal goed blijft. Het lijkt daarom aannemelijk dat de grondstofprijzen en de staalprijzen voorlopig hoog zullen blijven, of misschien zelfs nog hoger worden.

Bron: StaalJournaal NovioStaal, april 2021

MEER INFORMATIE