Meld je aan voor onze steelupdate
  1. Home
  2. Nieuws & events
  3. Ontwikkeling staalprijzen
Nieuws - 19 January, 2021

Ontwikkeling staalprijzen


Op dit moment is de vraag naar staal zo groot, dat er onvoldoende aanbod is om hieraan te voldoen. Met een sterke prijsstijging als gevolg. Daarnaast betekent dit een enorme schaarste aan materiaal. Fabrieken produceren minder staal dan afgesproken en leveren meestal ook nog veel later. Enkele van de belangrijkste oorzaken voor de enorme prijsstijging zijn:

  1. De toegenomen vraag vanuit de automobielsector, die sinds Q3 van 2020 veel meer hersteld is dan werd voorzien.
  2. De stijging van de binnenlandse vraag naar staal in China, als gevolg van de investeringen van de Chinese overheid in o.a. de infrastructuur. Hierdoor is ook de prijs van ijzererts omhoog geschoten.
  3. Europese afnemers kochten in 2020 meer bij Europese staalfabrieken, vanwege de lage staalprijzen binnen de Europese Unie en de importbeperkende maatregelen van de Europese Commissie.
  4. De stillegging van productie-eenheden van Europese staalproducenten, zoals hoogovens, als gevolg van de vanwege Covid-19 ingezakte vraag.

STAALPRIJZEN: PIEK BEREIKT?

Door bovengenoemde ontwikkelingen vlogen de prijzen omhoog. Niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. De grote vraag is: hoe lang zal de prijsstijging nog doorgaan? Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden, omdat er meerdere wereldwijde ontwikkelingen zijn die effect kunnen hebben op de staalprijzen.

Zo zijn grondstofmaterialen als ijzererts en schroot erg duur geworden. De balans tussen vraag en aanbod van staal is zoek en dus willen Europese fabrieken profiteren van de ontstane schaarste op de markt. Maar staal moet wel betaalbaar blijven. Als verbruikers hun producten niet meer kunnen afzetten, zal de vraag naar staal gaan afnemen. Dus de vraag is: hoe ver willen de EU-fabrieken gaan?

Een meer concrete ontwikkeling die van invloed op de wereldstaalprijzen kan zijn, is de sinds begin januari wat afgenomen vraag naar staal in China, waardoor daar het prijsniveau daar zelfs iets daalde (ca. 1-1,5%). De verklaring hiervoor zou het naderende Chinese Nieuwjaar kunnen zijn. Een andere oorzaak kan de nieuwe uitbraak van het Corona-virus in enkele Chinese provincies zijn, waardoor bedrijven werden stilgelegd en de afzet inzakte.

Vanwege de grote onzekerheden in de markt is het nu nog te vroeg om te veronderstellen dat we in Europa geen verdere prijsstijgingen meer zullen zien en zelfs ook te vroeg om te speculeren op een naderende prijsdaling. Zo is het nog onzeker of de vraag naar staal zich na het Chinese Nieuwjaar zal herstellen. De meningen in de markt lopen hierover erg uiteen.

Bron: StaalJournaal Noviostaal 14-01-2021

MEER INFORMATIE