Meld je aan voor onze steelupdate
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Wegens succes verlengd: onze ISO-certificaten
Nieuws - 24 September, 2019

Wegens succes verlengd: onze ISO-certificaten


Met onze ISO-certificeringen tonen wij aan dat kwaliteit en milieu belangrijke aandachtspunten zijn bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Verlenging van deze certificeringen vinden wij daarom zeker een vermelding waard! Het gaat om de certificaten NEN-EN-ISO 9001:2015 op het gebied van kwaliteit en NEN-EN-ISO 14001:2015 voor milieu.

KWALITEIT

ISO 9001:2015 is een wereldwijd erkende norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Wij streven voortdurend naar verbetering van onze werkzaamheden. Wij vragen ons steeds af hoe het beter en efficiënter kan. Alleen zo kunnen we blijvend de kwaliteit leveren die onze klanten van ons verwachten. Tijdens de audit voor de hercertificering is ons kwaliteitssysteem getoetst en opnieuw goedgekeurd.

MILIEU

Ook ons milieumanagementsysteem is volgens de norm ISO 14001:2015 positief beoordeeld tijdens deze audit. Aan de hand van dit milieumanagementsysteem besteden wij in onze bedrijfsvoering structureel aandacht aan onze milieuprestaties. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een duurzame manier van produceren en werken – met een constante verbeteringscyclus – bijdraagt aan een verdere verduurzaming van de bouwsector.

Bekijk onze certificeringen