Voor Evides Industriewater, leverancier van hoogwaardig gedemineraliseerd water, werkt Voortman Steel Construction aan een nieuwe demiwaterplant (DWP) op de Maasvlakte. De huidige demiwaterfabriek van Evides in de Botlek heeft namelijk haar maximale capaciteit bereikt. Diverse (petro)chemische bedrijven in de Rotterdamse haven maken voor hun processen gebruik van dit demiwater.

Het zuiveringsproces

Demiwater is gezuiverd van alle zouten en mineralen die in leidingwater voorkomen. De nieuwe fabriek krijgt een capaciteit van 800 m3 per uur en bestaat uit een voor- en nazuivering en opslagruimte. De hoofdstappen van het zuiveringsproces van de nieuwe fabriek zijn vrijwel gelijk aan die van de bestaande. Wel zijn er andere manieren om voedingswater aan te trekken. Zo heeft de nieuwe fabriek het Brielse Meer als innamestation voor voedingswater. Door gebruik te maken van omgekeerde osmose is het systeem niet afhankelijk van de zoutconcentratie in het water en kan zelfs brak water gebruikt worden. Verder komen naast de fabriek slibdroogbedden, waarin men het slib in het voedingswater op natuurlijke wijze laat bezinken, dus zonder gebruik van chemicaliën.

Complete levering

De expertise die Voortman Steel Construction in eigen huis heeft, stelt ons in staat de klant een zo compleet mogelijke levering aan te bieden. Deze bestaat voor de nieuwe demiwaterfabriek uit:

  • de hoofddraagconstructie van het installatiegebouw
  • het wind- en waterdicht afwerken van het installatiegebouw
  • de bouwkundige staalconstructie
  • leidingsupports
  • trappenhuizen en -combinaties
  • roostervloeren, afgezet met hekwerken
  • goten en hemelwaterafvoeren
  • permanente valbeveiliging.

Montage

Voortman Steel Construction verzorgt naast de engineering en productie ook de montage van de staalconstructie en de bovengenoemde onderdelen. Het eerste deel van de montage is inmiddels afgerond. De andere toeleveranciers monteren tegelijkertijd de installatieonderdelen van de DWP, zoals vaten en tanks. Een goede afstemming van de werkzaamheden is daarom cruciaal. DWP Maasvlakte wordt in het vierde kwartaal van 2017 in bedrijf genomen.

Video

 

Bron

Meer informatie op www.evidesindustriewater.nl

Like & Follow Voortman

 
 

Angebot
anfordern

Kontakt
Voortman